Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional maakt deel uit van de:  


Top 10 redenen om Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional te gebruiken

 

1. Naadloze bidirectionele koppelingen met Autodesk® Revit®

U kunt naadloos bouwkundige modellen uitwisselen tussen Autodesk® Revit® en Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional. Bidirectionele koppeling met het virtuele bouwmodel (BIM) laat u toe het bouwontwerp uit te breiden met structurele analyses en meer gecoördineerde bouwdocumentatie.

 

2. Geavanceerde eindige elementen vermazingstechnieken (meshing)

Stabiliteitsingenieurs en constructeurs kunnen met behulp van krachtige meshgeneratie-technieken moeiteloos werken met de meest complexe modellen. De automatische meshgeneratie kan met handmatig in te stellen parameters voor elk vlak apart worden geoptimaliseerd. Dit biedt de mogelijkheid om een mesh van hoge kwaliteit te creëren om nauwkeurigere analyseresultaten te berekenen.

 

3. Breed scala aan analysemogelijkheden

Bestudeer met Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional het lineaire en het (werkelijke) niet-lineaire gedrag van elk type structuur. U kunt de software gebruiken voor eenvoudige en doeltreffende analyses van verschillende soorten van niet-lineairiteit, zoals P-delta analyses, trek/druk staven, ondersteuningen, kabels en plastische scharnieren. Onderzoek ook hoe uw structuur reageert op dynamische belastingen zoals harmonische trillingen, seismische belasting en aardbevingen.

 

4. State-of-the-art rekenalgoritmes

De geavanceerde rekenalgoritmes in de state-of-the-art solvers laten u toe dynamische analyses te maken van elke bouwvorm en projectgrootte. De rekentechnieken binnen Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor quad-core en multi-core processors, waardoor ingenieurs de berekeningsnelheid voor het verkrijgen van hun resultaten enorm opvoeren. De rekentijden worden van uren naar minuten teruggebracht.

 

5. Uitgebreide rapportage van analyseresultaten

De software biedt flexibiliteit bij het verkrijgen van analyseresultaten. Zo kunt u de resultaten bekijken in de vorm van visualisaties maar ook ruwe data overzien op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • tabellen, die u gemakkelijk kunt sorteren en filteren,
  • diagrammen opstaven,
  • doorsneden door platen en schalen,
  • ISO-banden met kleurindexen,
  • spanningen voor de gehele structuur, balken en kolommen,
  • spanningen volgens een geselecteerde richting voor platen en schalen

Dergelijke documenten inclusief afbeeldingen kunnen gerapporteerd worden in een Microsoft Word-formaat of als een HTML-document. De inhoud van de tabellen kan worden opgeslagen in een Microsoft Excel-bestand.

 

6. Meerdere talen en eenheden voor de internationale markt

De software is beschikbaar in meerdere talen. Het is voor leden van het ontwerpteam, die een andere taal spreken, mogelijk om aan hetzelfde project te werken aangezien de software de rapportage kan genereren in een andere taal dan de taal van de gebruikersinterface. Imperial en metrische eenheden kunnen tevens in combinatie gebruikt worden binnen hetzelfde bouwkundige model.

 

7. Landspecifieke voorkeuren en nationale ontwerpcodes

Robot_Structural_Analysis_2012_resized

Er zijn meer dan 60 profielen- en materialendatabanken van over de hele wereld in de software vervat waaronder beton, staal, hout en aluminium. Bouwkundige ingenieurs kunnen werken met een reeks van 70 ingebouwde ontwerpcodes met landafhankelijke profieldoorsneden en nationale ontwerpcodes binnen hetzelfde geïntegreerde model. De recentste Eurocodes met nationale toepassingsdocumenten zijn beschikbaar.

  

8. Geïntegreerde ontwerpoplossingen voor gewapend beton en staal

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional bevat geïntegreerde modules voor ontwerpen van gewapend beton, staalprofielen en -verbindingen gebaseerd op nationale ontwerpcodes. Dit vereenvoudigt het ontwerpproces en helpt bij de controle en optimalisatie van bouwkundige elementen. Verschillende optimalisatietools zorgen voor een economisch en ecologisch ontwerp.

 

9. Geïntegreerde werkstroom van structurele analyse en ontwerp naar productietekeningen

Binnen Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional kunt u ook detailtekeningen genereren van de praktische schikking van de wapening van betonelementen, alsook van verbindingen en montages bij staalelementen. Bovendien beschikt u over de mogelijkheid om het model en de resultaten naadloos naar AutoCAD® Structural Detailing over te dragen om productietekeningen te genereren.

Ingenieurs en tekenaars kunnen dus binnen dit ecosysteem van structural software profiteren van een geïntegreerde werkstroom vanaf ontwerp, via analyse tot productie.

 

10. Open en flexibele API

De software maakt gebruik van Microsoft COM (Component Object Model)-technologieën, wat een open en flexibele API (application programming interface) mogelijk maakt. U kunt zelf routines schrijven gebruik makende van de Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional objecten en rekenresultaten. Enkele toepassingen zijn:

  • de integratie van de software met externe programma's,zoals Microsoft Excel, Microsoft Word en AutoCAD®,
  • het schrijven van post-processing applicaties, zoals speciale ontwerpcontroles voor staal, beton, hout en aluminium,
  • het creëren van parametrische structuren

 

Productgroep: