Tips & Tricks AutoCAD - Dialoogvensters, centerlijnen en markeringen

dinsdag, 13 december, 2016

In dit artikel over tips & tricks in AutoCAD 2017 komen er uiteraard weer een aantal handige zaken naar voren. Ondertussen is er ook een eerste servicepack beschikbaar gekomen dat normaal gesproken via de Autodesk Desktop App geïnstalleerd wordt.

Door Jean-Pierre van Gastel

Autodesk heeft in AutoCAD 2017 de nummer 3 van de AUGI wishlist volledig ingewilligd. Al geruime tijd stoorde het een groot aantal gebruikers dat sommige dialoogvensters niet groter werden weergegeven en niet verschaalbaar waren. Dit kon slechts bij een beperkt aantal dialoogvensters en dat was weinig consequent. Inmiddels is onder andere het Select File-dialoogvenster aangepast. De Pre­view van de tekening wordt groter weergegeven, maar ook de link naar Buzzsaw is verwijderd uit de zogenaamde Places list aan de linkerkant van het dialoogvenster, zie afbeelding 1.

 

Afbeelding 1 

Het dialoogvenster Select File is aangepast.

 

Verder heeft ook het Insert dialoogvenster de nodige aanpassingen gekregen. Naast een echt veel grotere Preview van het geselecteerde blok worden er ook veel meer karakters weergegeven in het Name field, zie afbeelding 2. De nieuw geïntroduceerde Auto­Com­plete voor de naam van een blok zal door de gebruiker enorm worden gewaardeerd. Het gedrag is hierbij vergelijkbaar met een Dynamic Input van AutoCAD-commando’s in de Drawing Editor. Zodra de gebruiker begint met typen, wordt de tekst automatisch aangevuld met beschikbare namen van blokken. Dit scheelt scrollen door de lijst.  

 

Afbeelding 2 

Het Insert-dialoogvenster geeft veel meer karakters weer in het Name field.

 

Weergave attributes

Het Insert-dialoogvenster kan worden verschaald in AutoCAD 2017, waardoor er een grotere Preview zichtbaar wordt van een geselecteerd blok in de tekening. In het dialoogvenster Page Setup Manager zijn de hoogte en de breedte van het dialoogvenster aan te passen, zodat de gebruiker meer page setups tegelijkertijd kan zien. 

 

ToolTip en Delete Key

Een nieuwe instelling in de Display tab van het Options-dialoogvenster met de naam Number of seconds to delay bepaalt hoe snel tooltips tevoorschijn komen. Tooltips zijn natuurlijk erg praktisch voor nieuwe gebruikers, maar een ervaren gebruiker wil deze gewoon niet in beeld krijgen. Indien de PICKFIRST-variabele op 0 staat en de gebruiker probeert een selectie in een tekening te verwijderen door middel van de Delete-toets, dan verschijnt er automatisch een melding over de PICKFIRST-instelling. Deze melding is te onderdrukken door de optie Always perform my current choice te selecteren. Door dit te doen wordt de Delete Key-melding toegevoegd aan de Hidden Message Settings, die terug te vinden zijn in de System tab van het Options-dialoogvenster.

Over het ooit in AutoCAD 13 geïntroduceerde Object Grouping is ook nieuws te melden. Het Object Grouping-dialoogvenster is te openen vanuit het Group panel, dat deel uitmaakt van de Home ribbon tab. Standaard staan er nu 17 groepen weergegeven in dit dialoogvenster. In de vorige versie van AutoCAD waren dit slechts 11 groepen. De Layer States Manager kan in AutoCAD 2017 direct worden geopend vanuit het Layers panel in de Home ribbon tab en is ook verschaalbaar. Het Edit-dialoogvenster Attributes geeft in AutoCAD 2017 maar liefst 15 attributes weer, vergeleken met 8 attributes in de vorige AutoCAD-versie.

Het En­hanced Attribute Editor-dialoogvenster kan in AutoCAD 2017 verschaald worden, waardoor er hier ook uiteraard meer informatie zichtbaar is. Ditzelfde geldt ook voor de dialoogvensters Move or Copy layouts, Drawing Properties, Load/Unload Applications en Open VBA Project.

 

Beveiliging

De weergave van de zogenaamde Trusted Paths in het Security Options-dialoogvenster is aangepast in Auto­CAD 2017. AutoCAD 2017 vertrouwt nu automatisch alle bestanden en folders die zich in de Program Files bevinden die door de User Account Control (UAC) worden beheerd. Deze zogenaamde Trusted Paths worden uitgegrijsd weergegeven in het dialoogvenster. In de vorige versie van AutoCAD werden deze paden niet weergegeven, zie afbeelding 3. 

 

Afbeelding 3 

Trusted Paths worden uitgegrijsd weergegeven in het dialoogvenster Security Options.

 

Centerlijnen en markeringen

AutoCAD 2017 bevat een groot aantal nieuwe mogelijkheden voor het plaatsen van centerlijnen en markeringen. Deze functionaliteit is natuurlijk al lang aanwezig in AutoCAD Mechanical en biedt daar dan ook nog veel meer mogelijkheden, maar dit terzijde. De mogelijkheden voor de AutoCAD 2017-centerlijn zijn terug te vinden in het Centerlines panel, dat deel uitmaakt van de Annotate ribbon tab. Het Centerline-commando plaatst uiteraard centerlijnen op basis van een gespecificeerd lijntype tussen bestaande lijnen en polylijnen. Het Center Mark-commando plaatst een associatieve centermarkering in een geselecteerde cirkel, boog of polygoonboog. Zodra de gebruiker de geassocieerde objecten verplaatst, worden ook de centerlijnen en centermarkeringen automatisch mee verplaatst. Dit associatieve gedrag kan worden opgeheven door het nieuwe commando CENTERDISASSOCIATE. Hiermee kan het associatieve gedrag weer in ere worden hersteld. 

De weergave van centerlijnen en centermarkeringen worden bepaald door een aantal nieuwe systeemvariabelen. De systeemvariabele CENTEREXE bepaalt hoeveel de centerlijnen en centermarkeringen doorsteken. Met de systeemvariabele CENTERMARKEXE is in te stellen of er centerlijnen getekend worden of alleen een klein kruisje voor een centermarkering. Uiteraard behoort er ook een laag actief te zijn waarop alle centerlijnen en centermarkeringen worden geplaatst. Deze laag is in te stellen met de systeemvariabele CENTERLAYER. De gebruiker kan het lijntype bepalen met de nieuwe systeemvariabele CENTERLTYPE. Wat daar natuurlijk direct ook mee te maken heeft, is de schaal van het lijntype. Deze is in te stellen met CENTERLTSCALE. CENTERCROSSSIZE regelt de afmetingen van de centermarkeringen. De nieuwe systeemvariabele CENTERCROSS-GAP bepaalt wat de afstand van de openingen is in de centerlijnen en markeringen. 

 

Afbeelding 4 

Het aanpassen van bestaande centerlijnen en centermarkeringen kan met grips en met het Properties palette.

 

Het aanpassen van bestaande centerlijnen en centermarkeringen is eenvoudig door het gebruik van grips. Een multifunctioneel grip-menu toont automatisch instellingen die te maken hebben met centerlijnen en centermarkeringen. Als alternatief kan de gebruiker uiteraard ook het vertrouwde Properties palette gebruiken, zie afbeelding 4. Hierin worden alle eigenschappen van geselecteerde centerlijnen en centermarkeringen weergegeven. Indien een bepaalde aanpassing toch niet bevalt, kan deze ongedaan worden gemaakt met het CENTERRESET-commando. In dat geval wordt de huidige instelling van CENTEREXE teruggezet.

De nieuwe centerlijnen en centermarkeringen zijn erg nuttig voor mechanisch gebaseerd tekenwerk. Toch is AutoCAD Mechanical een betere totaaloplossing voor mechanisch gebaseerd 2D-tekenwerk, aangezien dit pakket een enorme hoeveelheid extra functionaliteit bevat.

 

Jean-Pierre van Gastel (jeanpierre.vangastel@tddatech.nl) is technical specialist M&E bij Datech en freelance redacteur voor CAD-Magazine. 

http://magazine.cmedia.nl/cad-magazine72016#!/dialoogvensters-centerlijn...