Samenwerken met De Jong Gortemaker Algra

 

Architectenbureau ontwikkelt eigen leidraad

Een van de manieren om de huidige BIM-problematiek te lijf te gaan is door een consortium op te richten van bouwbedrijven die meerdere projecten gezamenlijk uitvoeren. Het is ook mogelijk om richtlijnen te ontwikkelen waarmee elk bedrijf uit de voeten kan als er wordt samengewerkt. De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs koos voor deze laatste methode.

De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs geeft vorm aan gebouwen voor zowel de maatschappelijke als de commerciële sector. De projecten lopen dus uiteen van gezondheidszorg, onderwijs, sport en recreatie tot kantoren, bedrijfsgebouwen en beursgebouwen.

De organisatie biedt een breed dienstenpakket aan rondom ontwerp en uitvoering vanuit de disciplines architectuur, interieur-architectuur, bouwkunde, constructie en projectmanagement. Het ontwerpen gebeurt hierbij in Autodesk® Revit®, een pakket dat in 2004 zijn intrede deed bij het bedrijf. Martjan den Hoed, architect en bureaumanager bij De Jong Gortemaker Algra, vertelt hoe de 3D-software steeds meer werd ingezet en uiteindelijk BIM zijn intrede deed. “De eerste versies van Revit zijn aangeschaft omdat de ontwerpafdeling daar de meerwaarde van inzag. De bouwkundigen bleven echter werken met Arkey zodat er geen optimale uitwisseling mogelijk was. Op een gegeven moment hebben we de voordelen in kaart gebracht en is in overleg met de directie besloten om Revit bedrijfsbreed in te zetten zodat alle afdelingen probleemloos modellen met elkaar uit konden wisselen en was er effectief sprake van een BIM. De richtlijnen voor uitwisseling die we intern hadden vastgelegd hebben we later ook toegepast tijdens de communicatie met externe partijen.”

Het gebruik van BIM is een leerproces geweest, zo stelt Den Hoed. “BIM is echt een traject waarbij je al doende leert. Je kunt het een beetje vergelijken met het halen van een rijbewijs, daar krijg je op enig moment wel een papiertje, maar het echte rijden leer je pas daarna. Iets dergelijks geldt ook voor BIM: je kunt wel software aanschaffen en aan BIM beginnen, maar het echte finetunen komt daarna pas.”

 

JongGortemaker_CAD712-P12-13-01

 

Gelderse Vallei

Een van de BIM-projecten van De Jong Gortemaker Algra, die op dit moment in uitvoering is, is ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit project is ontworpen in samenwerking met Valstar Simonis en Aronsohn. De realisatie is in handen van Heijmans Utiliteitsbouw in samenwerking met Burgers Ergon. Het nieuwbouwdeel van het project heeft een omvang van 10.455 vierkante meter. De nadrukkelijke wens van de opdrachtgever om te ‘BIMmen’ zorgt ervoor dat alle partijen op scherp staan om bij oplevering ook een as built-model op te leveren. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil dit model benutten voor hun facilitaire management.

 


BIM-Ketting
 

Omdat De Jong Gortemaker Algra al vroeg is begonnen met BIM, heeft het bedrijf inmiddels een behoorlijke ervaring met BIM-projecten. Den Hoed zou graag zien dat dit alleen maar meer wordt, maar stelt dat dit niet vanzelf gaat. “We proberen opdrachtgevers te overtuigen van het nut van 3D-modellen ten opzichte van 2D-tekeningen en maken daarbij ook inzichtelijk wat het voordeel is van gekoppelde modellen, maar toch lukt het lang niet altijd om een BIM-project uit te voeren. Dat komt ook omdat het nogal eens voorkomt dat een partij voor aanvang van een project belooft dat er binnen een BIM zal worden gewerkt, terwijl die belofte dan niet wordt ingevuld. Dan werkt het niet meer, want de BIM-ketting is zo sterk als de zwakste schakel.” Samenwerken met andere partijen binnen een BIM werkt alleen als alle partijen zich daarvoor inzetten en goede afspraken maken.
Den Hoed vergelijkt het met een vloot: “Normaal gesproken geef je leiding aan je eigen schip en doe je datgene wat nodig is om zelf zo snel mogelijk vooruit te komen. Binnen een BIM heb je echter ook te maken met de andere schepen en gaat het om de manier waarop iedereen vooruit gaat. Om dat in goede banen te leiden hanteren wij een Integrated Project DeLivery Protocol (IPDP). Dat is een document dat dient als leidraad voor de manier waarop de samenwerking binnen BIM wordt ingevuld. Per project wordt het IPDP opnieuw ingevuld zodat het mogelijk is om af te wijken of specifiekere afspraken te maken waar dat nodig is.” Dankzij het IPDP is het voor De Jong Gortemaker Algra niet noodzakelijk om voor elk project samen te werken met vaste partners, een werkwijze die ook aan populariteit wint. “De bedoeling van het IPDP is juist dat iedereen mee kan doen, zo lang de afspraken maar worden nagekomen. Er is geen software die verplicht moet worden gebruikt en bepaalde engineeringwerkzaamheden kunnen wel of niet worden uitgevoerd, afhankelijk van het project. Het is echt een flexibele leidraad voor de communicatie binnen een project, zonder dat de boel procedureel wordt dichtgetimmerd.”


Leiding

De bedoeling van het IPDP is dat het de samenwerking bevordert, maar in die BIM-samenwerking ziet De Jong Gortemaker Algra wel een leidende rol voor zichzelf weggelegd. “Wij denken dat wij met onze ervaring op dit gebied de aangewezen partij zijn om de leiding op ons te nemen. Dat wil zeggen: gedurende de ontwerpfase van een project. In de bouwfase is het logisch dat een aannemer optreedt als BIM-coördinator, omdat de verantwoordelijkheden dan zijn verschoven. Daarbij wil ik overigens wel dat beide partijen in beide fases goed moeten samenwerken en over elkaars schouder mee moeten kijken, als een soort tweede stuurman, om nog een keer een botenvergelijking te gebruiken. De aannemer kan ons tijdens de ontwerpfase wijzen op zaken die tijdens de bouw van belang zijn, terwijl wij onze esthetische inzichten kunnen delen tijdens de uitvoering. Op die manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de wederzijdse kwaliteiten van alle partijen en dat is uiteindelijk voor de opdrachtgever het meest gunstig.”
 

JongGortemaker_CAD712-P12-13-02   JongGortemaker_CAD712-P12-13-03   JongGortemaker_CAD712-P12-13-04

Van links naar rechts het bouwkundige, installatietechnische en constructiemodel van de Gelderse Vallei.

Bron: Cadmagazine