iNFRANEA maakt ruimte voor rivieren met BIM

 

Ruimte maken voor rivieren

iNFRANEA gebruikt BIM om een project voor de verbreding van de Waal in Nijmegen te modelleren, coördineren en plannen.
Met de klimaatverandering zal het risico op overstromingen naar verwachting toenemen. Maar wat kunnen landen die door meerdere overstromingsgevoelige rivieren worden doorkruist, daaraan doen? 

    Foto: Visualistie van het project 'Ruimte voor de rivier' aan de Waal in Nijmegen  

JongGortemaker_CAD712-P12-13-01

In Nederland is een grootschalig initiatief gelanceerd om overstromingen te voorkomen en zo de milieuomstandigheden te verbeteren op meer dan dertig plaatsen in het hele land. Deze maatregelen aan de IJssel, de Rijn, de Lek, de Nederrijn en de Waal vormen samen het programma ‘Ruimte voor de rivier’. Ruimte voor de rivier de Waal in Nijmegen is een van de projecten. De verbreding van de Waal op de plek waar die de gemeente Nijmegen doorkruist, is een van de meest ambitieuze onderdelen van het programma. De Waal maakt in de omgeving van Nijmegen een scherpe bocht en versmalt tot een flessenhals. In 1993 en 1995 werd pijnlijk duidelijk dat de rivier bij hoge waterstand kan overstromen. Passende maatregelen moeten de inwoners van de stad dan ook beschermen tegen de kracht van het water.

Bij dit project wordt een dijk 350 meter landinwaarts verlegd en wordt een nevengeul uitgebaggerd, waardoor een nieuw eiland in de rivier ontstaat. Zo krijgt de Waal zijn eigen eiland, met een uniek rivierpark in hartje Nijmegen dat voldoende ruimte biedt voor woningen, recreatie, cultuur, water en natuur.

Deze oplossing is erg ingrijpend, maar wel duurzaam. De gemeente Nijmegen gaat er prat op een plan te hebben uitgewerkt dat rekening houdt met de veiligheid en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving versterkt. Het project omvat naast de verbreding en het park voor gemengd gebruik ook de aanleg van drie bruggen.

Aangezien meerdere ondernemingen hun expertise bundelen voor dit project, waren de hoofdaannemers vragende partij voor een proactieve – en voortdurende – coördinatie van het volledige team. Ze deden daarvoor een beroep op iNFRANEA, een infrastructuurbedrijf met een grondige kennis van Building Information Modeling (BIM).
 

“Bij BIM kun je met slimme 3D-modellen projecten ontwerpen en doorgronden”, zegt Johan Kuppens, directeur en oprichter van iNFRANEA. “Door met modellen te werken, creëer je mogelijkheden voor een meer visuele en intuïtieve projectcoördinatie. Al moet je de verschillende modellen wel nog op elkaar afstemmen. Autodesk® Navisworks® Manage levert het gecombineerde model dat ervoor zorgt dat het volledige projectteam altijd op dezelfde golflengte zit.”

 Foto: Visualisatie van het voltooide project.

 

 

Eén model op basis van tien verschillende disciplines
 

De uitdaging

Er werken meer dan tien verschillende technische disciplines aan het Waal-project. Hun ontwerpen behelzen elk aspect: van de permanente aanpassingen aan de rivier en nieuwe bruggen tot de tijdelijke structuren die de werkzaamheden mogelijk maken. Geen wonder dat het beheer van de overlappende tijdelijke en permanente aspecten een van de zwaarste uitdagingen voor de coördinatie van het project is gebleken.

“Zelfs bij een bescheiden project met beperkte baggerwerkzaamheden en enkele kleine aanpassingen aan een brug, ben je sterk afhankelijk van tijdelijke structuren”, vertelt Jaap de Boer van iNFRANEA. Hij fungeert als BIM-manager voor het Waal-project. “Deze tijdelijke constructies maken het mogelijk om voort te werken en beperken de gevolgen van de werkzaamheden voor het dagelijkse leven van de omwonenden. Een project van deze omvang vereist grote tijdelijke werkzaamheden. Al deze tijdelijke structuren moet je op zo’n manier aanleggen en verwijderen dat ze het algemene project niet hinderen. Een structuur die vandaag van essentieel belang is, moet over een halfjaar misschien worden verplaatst. We werken dus in een bijzonder dynamische omgeving waarin we rekening moeten houden met zowel de technische modellen als de timing.”
 

De oplossing

iNFRANEA koos ervoor om dit project te coördineren op basis van één model dat ontstond door alle modellen te combineren van de verschillende organisaties die meewerken aan het project. Het was vooral belangrijk dat in dit gecombineerde model rekening werd gehouden met zowel de planning als met de structuur en de locatie. iNFRANEA koos voor de software Autodesk Navisworks Manage om het BIM-proces voor het Waal-project te helpen coördineren. Navisworks bundelt namelijk niet alleen modellen en helpt conflicten vast te stellen, het maakt het ook eenvoudiger om projecten te plannen door modellen te koppelen aan bouwplanningen.

iNFRANEA besloot ook om BIM-coördinatie beschikbaar te stellen op het terrein, met ondersteuning van de webservice Autodesk® BIM 360™ Glue®. Deze clouddienst biedt de teamleden nagenoeg overal en op elk moment toegang tot de projectmodellen op de iPad® van Apple®.

“Dit soort projecten kent zoveel variabelen”, zegt Kuppens. “Wanneer komt het baggerschip aan? Waar moet de 5 miljoen kubieke meter weggebaggerde aarde naartoe? Welke gevolgen heeft dat voor de huidige bruggen, nieuwe bruggen en tijdelijke structuren? Het zijn maar enkele van de vragen waarop een antwoord moet worden gevonden. Met Navisworks kun je alle activiteiten opvolgen in een 3D-omgeving en tegelijkertijd de inspanningen van de verschillende disciplines coördineren.”

“Doordat je de modellen op mobiele toestellen kunt bekijken en gebruiken, kun je op een andere manier over projecten communiceren met elkaar”, verklaart de Boer. “Dankzij BIM 360 Glue heb je zelfs op het terrein massa’s informatie binnen handbereik. We verwachten dat steeds meer teamleden van deze mobiele toegang tot informatie zullen profiteren naarmate de werkzaamheden vorderen.”

 

Coördinatie in realtime

Vóór de wekelijkse coördinatievergaderingen over het ontwerp bundelt iNFRANEA projectmodellen uit meer dan tien verschillende disciplines in het unieke model dat wordt gebruikt in Navisworks. Heel wat van de technische en ontwerpfirma’s die betrokken zijn bij het project, baseren hun BIM-ontwerp op de softwareproducten van Autodesk® Revit® en de software Autodesk® Civil 3D®. Anderen gebruiken software van een andere leverancier. Navisworks kan alle bestandsformaten aan die bij dit project aan bod komen. Zodra de laatste modellen zijn geïntegreerd, identificeert iNFRANEA mogelijke conflicten. Vervolgens krijgt het team advies over hoe het voortdurend alert kan blijven voor potentiële risico’s bij de wisselwerking tussen de verschillende aspecten van dit complexe project.

  

 Foto 1: Conflicten centraliseren en helpen op te sporen via 3D-ontwerpen in Navisworks.
Foto 2: 
3D- en 4D-interfacebeheer voor alle tijdelijke werkzaamheden.

 

 

BIM-coördinatie helpt meer dan vijftien grote interfaceconflicten op te lossen
 

We nemen het model systematisch door. Zodra we conflicten vaststellen, bespreken we wie die zal oplossen … Soms zijn er helemaal geen conflicten, omdat het hele team beter op de hoogte is van waar de anderen precies mee bezig zijn. Zo helpt een regelmatige coördinatie binnen Navisworks ons om problemen op te sporen en te voorkomen.

 

Bommen ontwijken

Aangezien de permanente structuren en aanpassingen aan de rivier op de meest gunstige plekken worden ingeplant, moeten de tijdelijke structuren en laadzones daarop worden afgestemd. iNFRANEA maakt gebruik van een proces op basis van BIM om de bewegingen te plannen van de steeds evoluerende tijdelijke structuren die nodig zijn voor het project. Maar het team moet ook rekening houden met een gevaarlijke – ondergrondse – situatie. Aan de Waal in Nijmegen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke slag uitgevochten. In de omgeving van het project worden dan ook nog altijd bommen teruggevonden die niet ontploft zijn. Het Navisworks-model bevat een plattegrond met de locaties van de bommen. Dat plan moet het team helpen om een geschikte plek en een geschikt tijdstip te kiezen om de tijdelijke structuren veilig te plaatsen.

“We grappen weleens dat we een BIM-model en een bom-model hebben”, vertelt Kuppens. “Maar eigenlijk zijn de locaties van de bommen opgenomen in het geïntegreerde model. Want niemand wil op een bom stoten. Als er conflicten zijn met pijpleidingen of keermuren, kan dat extra tijd of geld kosten. Navisworks helpt ons zeker om dat soort problemen te voorkomen. En dat we dankzij het model de veiligheid van de mensen kunnen garanderen, is natuurlijk nog belangrijker.”

Het resultaat

Sinds iNFRANEA de BIM-coördinatie van het Waal-project op zich heeft genomen, heeft het gegevens bijgehouden over de conflicten. De resultaten waren verbazingwekkend. “We hebben talrijke kleine conflicten opgespoord, waardoor keer op keer tijd en geld kon worden bespaard”, zegt Kuppens. “Het grote voordeel van Navisworks zien we bij de ‘belangrijke interfaceconflicten’. Daar hebben we er tot nog toe al meer dan vijftien van opgespoord en opgelost. Dat is de essentie van onze dienst: ‘uitvalkosten’ voorkomen lang voordat de kosten in een latere fase oplopen of er vertragingen ontstaan. Tot nu toe heeft ons BIM-proces foutloze bouwgegevens opgeleverd. Een proactieve coördinatie op basis van modellen helpt om dit soort kosten en vertragingen te voorkomen.”

 Foto 1: Conflictcontroles in 3D voor nieuwe en huidige funderingen.
Foto 2: Het BIM-model delen via Autodesk BIM 360 Glue.

 

 

Bron: Autodesk Customer Success Story: Making Room For Rivers.

Gelinkte producten: