Bronson Healthcare Group bewijst de waarde van BIM vanuit het eigenaarsperspectief tijdens een ziekenhuisrenovatie

 

Bronson Healthcare Group is gevestigd in Kalamazoo, Michigan, en is een gezondheidszorgsysteem zonder winstoogmerk voor het zuidwesten van Michigan en het noorden van Indiana. Bronson beheert drie ziekenhuizen met een totaaloppervlak van 280.000 vierkante meter. Nadat de organisatie jarenlang met tekeningen op papier en 2D CAD-bestanden (Computer-Aided Design) had gewerkt, onderzocht het bedrijf enkele jaren geleden het gebruik van BIM voor de renovatie- en bouwprojecten, evenals voor ondersteuning van het beheer, de activiteiten en het onderhoud van faciliteiten.

“We waren ervan overtuigd dat de voordelen van BIM de investering waard waren, maar we wilden voorzichtig te werk gaan en de waarde van BIM eerst bewijzen aan ons leidinggevende team,” aldus Michael DiFranco, manager van faciliteitplanning en ontwikkeling bij Bronson. “We hebben dus eerst een BIM-testproject opgezet om de ROI voor toekomstige bouwprojecten aan te tonen en tegelijkertijd steun van onze constructieteams te winnen.” Om een vergelijking uit te kunnen voeren besloot Bronson BIM te gebruiken voor een nieuw renovatieproject dat voor het Bronson Methodist Hospital was gepland. Het deel dat moest worden gerenoveerd, grensde direct aan een onlangs voltooid renovatieproject dat met traditionele bouwprocessen en CAD-software was uitgevoerd. Het voltooide project was een renovatie van 3 miljoen dollar voor de constructie van vier catheterisatielabs die in mei 2009 werden voltooid. Het nieuwe project ging begin 2011 van start en was een renovatie van 1,7 miljoen dollar met de toevoeging van een voor- en nazorgunit die uit 13 bedden bestaat.

 

"Met intelligente, gegevensrijke modellen van bestaande gebouwen kunnen wij de informatie die we nodig hebben om ons werk te doen, organiseren en oproepen, en die tijdig overbrengen aan de mensen die deze informatie nodig hebben. Met Revit-software kunnen we onze activa beter onderhouden, neemt de productiviteit van ons personeel toe en zijn we in staat om bouwactiviteiten slimmer uit te voeren."

— Steven Hyde, Energy/Facility coordinator, Facility Planning and Development Group Bronson Healthcare Group

 
 

De uitdaging

Bronson beschikte over 2D-tekeningen van de bestaande faciliteit, maar maakte zich zorgen over de accuratesse van deze tekeningen, met name die van de complexe ruimte boven het plafond. Bovendien zou het gebruik van deze 2D-tekeningen voor coördinatie en conflictsignalering de voordelen van het gebruik van BIM voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe ruimte en gebouwsystemen tegenwerken.

 


De oplossing

De projectarchitect en -ingenieur, Diekema Hamann, gebruikte Autodesk® Revit® Architecture-software reeds voor het ontwerp van de gerenoveerde ruimte. Bronson vroeg Diekema Hamann ook om een Revit-model van de bestaande ruimte te ontwikkelen en tijdens het project de belangrijkste bouwsystemen aan het model toe te voegen. Tijdens het ontwerp en de constructie maakte het uitgebreide projectteam gebruik van dit intelligente 3D-model voor accuratere projectcoördinatie.

Om zich voor te bereiden op BIM en om advies in te winnen over het testproject wendde Bronson zich tot Kal-Blue, een lokale Autodesk-kanaalpartner die zich specialiseert in oplossingen en services voor innovatie van de gebouwlevenscyclus. Kal-Blue was een vroege voorstander van het uitbreiden van BIM naar de bedrijfsfase van een gebouw. “BIM transformeert het ontwerp en de constructie van gebouwen en wordt breed ingezet door de AEC-industrie. De eigenaars van gebouwen zijn echter nog niet zo vertrouwd met BIM,” aldus Christopher (Kip) Young, President en CEO van Kal-Blue. “Wij kunnen eigenaars helpen inzicht te krijgen in hoe nieuwe processen zoals BIM de gehele levenscyclus van het gebouw kan verbeteren.” Kal-Blue werkt met eigenaars zoals Bronson om een plan voor hun specifieke vereisten te ontwikkelen en deze vereisten door te geven aan hun architecten en aannemers, waarbij de gegevensoverdracht tijdens projectlevering wordt gestroomlijnd. De firma helpt eigenaars bovendien om BIM te gebruiken voor ondersteuning van het beheer,  de activiteiten en het onderhoud van faciliteiten. 

 

 

"Eigenaars voorbereiden op BIM"      

 

 

 

De eerste taak was een plan opstellen om BIM te gebruiken tijdens het testproject en voor toekomstige projecten, evenals de ontwikkeling van plannen op de langere termijn om BIM te gebruiken voor levenscyclusbeheer. Kal-Blue werkte samen met Bronson om de BIM-doelstellingen en het resultaat voor een investering te bepalen. In het plan worden vereisten voor elke partij besproken, waaronder software- en hardwarevereisten, en het biedt informatie over het gebruik van samenwerkingssites, bestandsnaamconventies, modelaccuratesse en -tolerantie, het niveau van ontwikkelingsdefinities en zelfs MEPkleurcodes. Het vertrouwen van het team winnen Bij de aanvang van het project riep Bronson alle teamleden bijeen om het gebruik van BIM te bespreken en het vertrouwen tussen de medewerkers te bevorderen. “De BIMprojectkosten voor de voor- en nazorgunit bedroegen ongeveer 40.000 dollar. We wilden dus zeker zijn dat iedereen achter het gebruik van BIM stond,” aldus Steve Hyde, een energy/facility coordinator binnen de facility planning and development group van Bronson. “Na de bijeenkomst besloten de teams om hun kosten voor onvoorziene factoren te reduceren vanwege het vooruitzicht op een beter gecoördineerd project dat binnen budget en vóór de deadline zou worden voltooid.”


Projectcoördinatie op basis van modellen

Het BIM-plan van Bronson vereist dat het architectenbureau tijdens elk project een virtueel bouwkundig model onderhoudt, waardoor het risico van informatieverlies bij de overdracht wordt verlaagd en een consistenter proces ontstaat. Bovendien moet het architectenbureau het bouwkundig model gebruiken voor projectcoördinatie en conflictsignalering, aangezien dit al langere tijd als een van de belangrijkste voordelen van BIM voor ontwerp en constructie wordt beschouwd.

“Sommige bestaande bouwsystemen van de vooren nazorgunit hoeven tijdens het renovatieproject niet te worden gewijzigd, terwijl andere moeten worden afgebroken, vervangen en in bestaande systemen moeten worden opgenomen,” licht Hyde toe. “Voor betrouwbaardere en accuratere projectcoördinatie was een multidisciplinair 3D-bouwkundig model vereist.” Dit model moest de bestaande bouwkundige, structurele en gebouwsystemen in en rondom het renovatiedeel omvatten, evenals de nieuwe bouwelementen die voor de voor- en nazorgunit waren vereist. Diekema Hamann begon met het Revit ontwerpmodel van de aangepaste ruimte.

Vervolgens gebruikte de firma Revit Architecture om een actueel model van het gebied te maken op basis van bestaande 2D AutoCAD-layouts. Bovendien werden muren en plafonds opengebroken om de accuratesse van de lay-outs te controleren, met name de complexe ruimtes boven de plafonds. Met behulp van gegevens van laserscans en handmetingen paste het team het model aan zodat de bestaande elementen binnen tolerantie vielen. Tijdens de duur van het project maakte Diekema Hamann een model van de belangrijkste gebouwsystemen op basis van de ontwerp- en fabricagetekeningen die de algemene aannemer en onderaannemers leverden.

 


Bewezen ROI

Het project voor de voor- en nazorgunit werd vóór de deadline en binnen budget voltooid, en dankzij meetgegevens van het project kon Bronson een directe vergelijking uitvoeren van de nabijgelegen renovatieprojecten (de voor- en nazorgunit met behulp van BIM en de catheterisatielabs met behulp van traditionele processen). Aangezien beide projecten aan dezelfde bezette ruimte grensden en grotendeels overeenkwamen qua bereik en complexiteit, bewezen deze resultaten de bedrijfswaarde van BIM voor faciliteitupgrades en -renovaties aan Bronson.

Het op CAD gebaseerde catheterisatieproject kwam 2,6 procent (ongeveer 80.000 dollar) onder budget binnen. De onvoorziene uitgaven bedroegen 7,4 procent en de uitgaven van de MEP veldcoördinatie 3 procent. Er waren 19 verzoeken om wijzigingen en geen reductie van de bouwtijd. Bronson meldde dat deze cijfers gangbaar zijn voor een CAD-project van deze omvang. 

 

 "Het BIM-testproject van Bronson werd 3 weken vóór de deadline en 9,2 procent onder budget geleverd." 

 

Daarentegen kon Bronson de besparingen bij de voor- en nazorgunit dankzij de BIM- en Revit-software bijna verviervoudigen. Het project werd bijna 160.000 dollar (9,2 procent) onder budget voltooid. De onvoorziene kosten bedroegen slechts 1,9 procent, dankzij het voorbereidende coördinatiewerk in het veld en tussen de vakgebieden. De uitgaven van de MEP veldcoördinatie bedroegen maar 0,01 procent (slechts 1700 dollar voor een project van 1,7 miljoen dollar). Er waren maar vijf verzoeken voor wijzigingen, en het project werd drie weken vóór de deadline afgeleverd. Bovendien ondersteunt de voor- en nazorgunit de catheterisatielabs. Als gevolg van de vroege voltooiing van de unit profiteerde Bronson van 1,4 miljoen dollar extra winst van deze labs.

 

Nieuwe projecten

Na succesvolle voltooiing van de voor- en nazorgunit heeft Bronson het gebruik van BIM en Revit uitgebreid naar grotere projecten, waaronder een onlangs afgeleverde unit van 25 bedden voor het Bronson Methodist Hospital, een project dat 5 miljoen dollar kostte. Het werk werd direct onder een neonatale intensive care unit uitgevoerd en moest dus zo snel mogelijk worden voltooid om storing tot een minimum te beperken. Revit werd gebruikt om de MEP-coördinatie te voltooien tijdens de sloop, waardoor de tijdlijn werd verkort. Bovendien kon Bronson dankzij het vertrouwen dat bij eerdere projecten was gewonnen, met de HVAC-aannemer samenwerken en de offerte met ruim 100.000 dollar verminderen, en werd de firma voor constructiebeheer overtuigd om de onvoorziene uitgaven te verminderen van 8 tot 2,5 procent. Dankzij deze wijzigingen kon Bronson zo'n 350.000 dollar op het project besparen.

 


Het resultaat

Het doorslaande succes van het testproject (binnen budget en vóór de deadline voltooid) vormde bewijs voor Bronson van de bedrijfswaarde van BIM en Revit-software. “In de toekomst maken we bij al onze projecten gebruik van BIM,” aldus DiFranco. “BIM vormt de sleutel tot reductie van onze levenscycluskosten.” Daarnaast gebruikt Bronson Revit als visualisatiehulpmiddel, zodat belanghebbenden van het project een beter idee krijgen van hoe het voltooide project eruit zal zien en de organisatie gemakkelijker vertrouwen in het project kan winnen. Bronson is van plan om Revit in de toekomst in te zetten bij ruimteplanning, verhuizingsbeheer, faciliteitonderhoud, werkorderefficiëntie en het bijhouden van activa.

 
 

"In de toekomst maken we bij al onze projecten gebruik van BIM. BIM vormt de sleutel tot reductie van onze levenscycluskosten."

— Michael DiFranco, Manager van Facility Planning and Development Bronson Healthcare Group

 

 

Vanwege het succes van het voor- en nazorgunitproject heeft Bronson tevens een BIM Execution Plan voor de hele campus opgezet. Hierbij wordt Revit-software gebruikt om modellen van alle bestaande gebouwen te maken en deze informatie te integreren in systemen voor bedrijfsactiviteiten en onderhoud. “Met intelligente, gegevensrijke modellen van bestaande gebouwen kunnen wij de informatie die we nodig hebben om ons werk te doen, organiseren en oproepen, en die tijdig overbrengen aan de mensen die deze informatie nodig hebben,” aldus Hyde. “Met Revit-software kunnen we onze activa beter onderhouden, neemt de productiviteit van ons personeel toe en zijn we in staat om bouwactiviteiten slimmer uit te voeren.”

 

“Aangezien ons BIM-testproject drie weken vóór de deadline werd voltooid op een schema van zes maanden, zijn we ervan overtuigd dat Revit ons kan helpen onze downtime te reduceren. Bovendien kunnen we onze patiënten en hun familieleden een veiligere, rustigere en comfortabelere herstelomgeving bieden,” eindigt DiFranco.