Assar begint met overgang van bim naar BIM

 

Toen

Architect, CAD- en BIM-Manager en partner van Assar Architects Didier Hoffman, is het boegbeeld van het architectenbureau als het om het implementeren van BIM en Autodesk Revit gaat. Hij en zijn collega’s zijn autoriteiten te noemen op het gebied van Building Information Modeling, zowel qua methodiek zelf als wat betreft de software die gebruikt wordt om die methodiek toe te passen. Assar Architects houdt zich al sinds 1987 bezig met 3D-ontwerp. Destijds nog met Star Architecture, een softwarepakket van Belgische makelij.

Daarmee deed het bureau feitelijk aan ‘BIM avant la lettre’, in die zin dat het uit de 3D-modellen in Star al plannen en visualisaties wist te halen. Maar de producenten van Star Architecture hadden andere prioriteiten en veranderden van koers. Star was daardoor niet meer geschikt om om te gaan met de inmiddels toegenomen complexiteit van de projecten van Assar. Hoffman moest dus op zoek naar een pakket dat de hoge standaard die Star had gezet op zijn minst evenaarde, en kwam na een test van zowat alle pakketten die destijds op de markt waren uit bij Revit 9. Van echt BIM en databasebeheer was toentertijd nog geen sprake. Wel werkte Assar al geruime tijd ook met het 2D-pakket AutoCAD, en de eenvoudige koppeling van dit pakket met Revit bood Assar de nodige voordelen op het gebied van parametrisch ontwerp en data-uitwisseling

 

"Architectenbureau loopt ondanks respectabele leeftijd van 30 jaar nog steeds voorop"

 

 

 


Nu

Inmiddels is het Autodesk-software portfolio niet meer weg te denken bij het Brusselse bureau, en heeft Hoffman de Building Design Suite Premium geïntroduceerd. Deze suite bevat naast het eerder genoemde Revit tools als AutoCAD, AutoCAD MEP, 3DS Max, Navisworks en Autodesk Inventor. Een zeer veelzijdige suite, waaruit iedere medewerker de tool kan halen waarin hij zich kan specialiseren, zou je zeggen. Maar voor Hoffman loopt Revit als rode draad door de verschillende afdelingen van Assar. Zijn medewerkers zijn gewend in ‘pijlers’ te werken, hetgeen alles te maken heeft met de hoge specialisatiegraad van de verschillende onderdelen van de bouwprojecten. Zo zijn er architecten die zich uitsluitend met de ontwerpfase bezighouden, zijn anderen weer dedicated bezig met het financiële aspect van bouwvergunningen, terwijl iemand uit een derde pijler bijvoorbeeld de voorbereidingen treft voor de bouwfase.

Assar zet zijn beste mensen op ieder onderdeel, die de bijbehorende softwarepakketten tot in de puntjes beheersen. Naast de medewerkers met hun specifieke softwarekennis is er nog een team dat bij Assar opereert onder de naam ‘Revit Pro équipe’: 10 tot 15 mensen die de projecten van hun collega’s omzetten naar gedetailleerde 3D-modellen. Dat aantal van 15 Revit-specialisten vindt Hoffman veel te laag op een totaal van 120 medewerkers. Hoewel BIM in België nog niet zo ver is als in sommige omringende landen, hoopt Hoffman dat het zendelingenwerk van hem en zijn vakgenoten erin resulteert dat BIM - en daarmee Revit - een vereiste worden. Net als in Nederland en in sommige andere landen, waar bijvoorbeeld al een BIM-eis geldt bij aanbestedingen voor overheidsgebouwen. Die gedachte trekt Hoffman dan ook door naar Assar; om ervoor te zorgen dat alle architecten van het kantoor met Revit overweg kunnen en dat ze binnen afzienbare tijd alle projecten in Revit kunnen opleveren, krijgen ze allemaal een opleiding of een bijscholing. Op die manier verwacht Assar de winstgevendheid te vergroten, omdat de omwegen die nu nog inherent zijn aan de overgang van AutoCAD 2D naar de volgende fase van het project in Revit tot het verleden behoren. Alles gebeurt in Revit en iedereen kan ermee werken.


BIM-norm

In Nederland is de BIM-norm opgesteld door de Rijksgebouwendienst. Die norm vloeit in de eerste plaats voort uit de behoefte aan concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad. In de tweede plaats wil de Rijksgebouwendienst hiermee bijdragen aan het terugdringen van faalkosten in realisatie, beheer en gebruik van gebouwen in het algemeen. Dit is in België op dit moment helaas nog ondenkbaar, weet Hoffman te vertellen. Onder sommige aannemers is het besef van de enorme voordelen van BIM daarentegen wel al doorgedrongen, en ook private opdrachtgevers nemen BIM steeds vaker als eis op. Maar in België wordt vooralsnog volgens ‘bim’ met kleine letters gewerkt, zoals Hoffman dat noemt, daar waar sommige omringende landen al lang toe zijn aan BIM met hoofdletters.

 

"Onder aannemers is het besef van de enorme voordelen van BIM wel al doorgedrongen, en ook private opdrachtgevers nemen BIM steeds vaker als eis op."

— Didier Hoffman, Architect, CAD- en BIM-Manager en partner Assar Architects


Van bim naar BIM

Het verschil zit hem volgens Hoffman in de toepassing van de mogelijkheden die BIM propageert en die de software biedt. Oftewel bij ‘bim’ wordt gewoon in Revit gewerkt, maar alleen de bij de constructiefase betrokken partijen worden erbij betrokken. Bij BIM daarentegen werken alle partijen al in een vroeg stadium en tegelijkertijd samen aan een plan, wordt bijvoorbeeld de puntenwolk als onderlegger gebruikt voor het 3D BIM-model door deze in te laden in Recap, en wordt de database van het project ter beschikking gesteld aan de beheerder van het gebouw, zodat hij ook in de maintain- en operate-fase kan profiteren van de kennis die eerder is vastgelegd en structureel is bijgewerkt. Hier beheert een team een project dus van begin tot eind.

 

 

 

“Onder aannemers is het besef van de enorme voordelen van BIM wel al doorgedrongen”

 

 

 


Toekomst

Voor België zal de nabije toekomst de overgang laten zien van ‘bim’ naar BIM, vermoedt Hoffman. Het is gewoon een kwestie van acceptatie, concludeert hij. De tekentafel is eeuwenlang het enige middel geweest om bouwprojecten vorm te geven. Toen de overgang kwam naar 2D-software, was dat een schok voor velen. Maar tevens een noodzaak voor bedrijven om levensvatbaar te blijven. Eenzelfde noodzaak zal ook gelden voor de overgang naar BIM.