Actemium gooit plant-design over andere boeg

 

Actemium is een handelsnaam van VINCI Energies en bestaat uit een netwerk van samenwerkende VINCI Energies bedrijven die hun producten en dienstverlening leveren aan de industrie. VINCI Energies is op zijn beurt weer een van de vier divisies van het VINCI concern dat diensten levert op het gebied van proces en elektrische engineering, thermische engineering, brandbeveiliging en informatietechnologie in de industrie, utiliteitsmarkt, infrastructuur en telecommunicatie.

 

 

 

 

 

Het Actemium-netwerk is als onderdeel van VINCI Energies de dienstverlener voor oplossingen in de industriële sector sinds 1999. Actemium adviseert en ondersteunt bij het bouwen, optimaliseren en beheren van industriële productiefaciliteiten. In Nederland heeft Actemium ruim vijfhonderd medewerkers in dienst die opereren vanuit twaalf business units verspreid over heel het land. De teams van Actemium zijn gespecialiseerd in multidisciplinaire engineering, automatisering & MES, paneelbouw en montage .
Het Actemium-team in de vestiging Veendam heeft als kerntaken Industrial IT en fabrieksbouw. Bij dat laatste moet vooral gedacht worden aan de procesindustrie, met name chemie, voedingsmiddelen en diervoeders. Met de historische aanwezigheid van agrarische nijverheid (onder andere zuivel en aardappelen), chemische bedrijven en de gaswinning, is het geen wonder dat Actemium dat juist hier doet. Van meet af aan is er software ingezet voor het ontwerpen van fabrieken voor de procesindustrie. Tekortkomingen daarin werden lange tijd voor lief genomen omdat het ‘de stand der techniek’ leek. Met name instabiliteit van de onderliggende databases was een storende factor in het ontwerpproces voor piping. Bovendien werd ook de dienstverlening van de leverancier niet als optimaal ervaren en nam het geloof in verdere doorontwikkeling van die software af. Kortom: het werd tijd om de workflow van de ontwerpwerkzaamheden eens goed tegen het licht te houden.


Tastbaar
Het visitekaartje van Frederik Rijnen vermeldt als functie 'projectleider'. “Maar eigenlijk ben ik disciplinecoach,” voegt hij daar aan toe. “Dat betekent dat ik niet alleen zorg draag voor de werkverdeling, maar ook voor de verdere vakinhoudelijke ontwikkeling van de medewerkers. Ik zet de boel graag in beweging; ‘leren leren’ is het motto. Maar niet alleen de mensen, ook onze middelen, de tools waarmee we het vakmanschap in iets tastbaars omzetten, hebben mijn aandacht.”
Door de ontevredenheid over de oorspronkelijke software was er de wens om over te stappen naar een ander pakket, een dergelijke overstap is uiteraard wel een hele ingrijpende beslissing. Het lijkt logisch om andere pakketten eerst grondig uit te proberen, maar dat vergt een gedegen aanpak.
Stephan Nijdam is Mechanical Engineer bij Actemium en houdt zich voornamelijk bezig met 3D Piping in de fabrieksbouw. Toen hij enkele jaren geleden bij Actemium kwam werken was hij vanaf het begin af aan al niet erg te spreken over de gebruikte software en daarmee dus de ideale kandidaat om andere oplossingen te verkennen. In 2011 werd een inventarisatie gemaakt van de beschikbare softwareproducten. Het pakket van eisen en wensen, door Rijnen en Nijdam opgesteld, was even simpel als grondig: het moest een integrale oplossing zijn met functionaliteit die het gehele ontwerpproces bestrijkt. Daarnaast moest de doorontwikkeling van de software gegarandeerd zijn en moest de leverancier degelijke ondersteuning en opleidingsmogelijkheden kunnen bieden. Één van de producten die aan de eisen voldeed was de Autodesk® Plant Design Suite Ultimate. Deze software is afkomstig van Autodesk, zodat de doorontwikkeling gegarandeerd is. Autodesk® Plant Design Suite omvat niet alleen de noodzakelijke teken- en modelleertools zoals Autodesk® AutoCAD® Plant 3D en Autodesk® Inventor®, maar laat die tools ook onderling samenwerken. Met het pakket Autodesk® Navisworks® biedt het een omgeving waarin 3D-modellen uit diverse bronnen kunnen worden samengevoegd tot een geheel. In deze omgeving kan niet alleen worden gecontroleerd op botsingen, toegankelijkheid en maakbaarheid, maar het maakt ook voor niet-technici het ontwerp goed inzichtelijk. Bij de complexiteit van de meeste projecten bepaald geen overbodige luxe.


Pilot-project
Begin 2012 is binnen Actemium Veendam een eerste evaluatie uitgevoerd met een probeerversie van de Plant Design Suite. “Daarmee heb ik een klein project uitgevoerd waarbij de functionaliteit en werking goed tegen het licht konden worden gehouden. Toen overigens nog helemaal zonder opleiding, en dat ging al heel behoorlijk,” vertelt Nijdam. “Op grond daarvan hebben we besloten een eerste licentie aan te schaffen, zodat een eerste pilot-project kon worden uitgevoerd. Dat was geen spelevaren, maar serieuze productie,” vult Rijnen aan. “We hebben daarbij de keuze laten vallen op een deel van een groter project. Daarbij werd aan alle verwachtingen voldaan.” En hij sluit dat af met een knipoog: “De software vormde geen belemmering.” Het aantal licenties is inmiddels gegroeid naar vijf. Alle gebruikers hebben een training gevolgd en vonden die ook zeker zeer nuttig en delen de ervaring dat de software voorspelbaar werkt. Door zijn enthousiasme, en de voorsprong die hij in de beginfase heeft opgebouwd is Nijdam inmiddels in de rol van ‘key-user’ gegroeid: iemand die de kar trekt, in nauw contact staat met derde partijen en collega’s bijstaat.


De overgang is al met al soepel verlopen en de vrees voor de overstap naar een andere oplossing is volledig ongegrond gebleken. Overigens is ook de oude software in gebruik gebleven voor het geval de afnemer zijn bestanden in dat formaat wil krijgen aangeleverd; alle engineers kunnen met beide oplossingen werken.

 


Uitbreiding
Na een aantal kleinere realisaties is recent ook een groter project opgeleverd. Dat wil zeggen: de bouw is bijna voltooid. Het betreft de uitbreiding van de bestaande faciliteit van een zuivelproducent, noodzakelijk voor de productie van een nieuw product dat eerder in een proeffabriek elders is ontwikkeld. Het project betrof gedeeltelijke nieuwbouw, die moest aansluiten op leidingen en elektra van de bestaande fabriek. De belangrijkste conclusie is dat er vrijwel geen fouten in het ontwerp voorkwamen en dat de documentatie vrijwel perfect was. De kleinigheden die aan het licht kwamen betroffen veelal botsingen; een ter plekke gemaakte schets of telefonische melding was doorgaans voldoende om correcties in het model en tekeningen door te kunnen voeren. Er kan dus met recht gesproken worden van een geslaagd project, al voegt de voorgaande zin een minuscuul korreltje zout toe aan de titel van dit artikel. Hoewel het bij dit specifieke project niet nodig bleek, werkt Actemium wel zeer regelmatig met 3D scans om een bestaande omgeving aan de ontwerpen te kunnen toevoegen. De functionaliteit voor het verwerken van puntenwolken is al even voorhanden, maar deze functionaliteit is voor de nieuwe generatie producten nog verbeterd, en is onder de productnaam Autodesk® ReCap® beschikbaar voor alle Design Suites van Autodesk. 


Wensen
Met de implementatie van Plant Design Suite Ultimate beschikt Actemium over een werkomgeving waarin projecten vrijwel in hun geheel ontworpen kunnen worden. Natuurlijk blijven er altijd nog wel een paar wensen open. Verder gaande associativiteit tussen het P&ID-schema en 3D-model in Piping bijvoorbeeld, of de integratie van de disciplines E&I en Industrial IT, maar dan natuurlijk wel zodanig geïntegreerd dat een schema voor E&I direct uit een P&ID af te leiden is en er besturingssoftware uit rolt. Gelet op de herkomst van de software is het wellicht slechts een kwestie van tijd voordat dit soort wensen in het pakket terug te vinden zijn.

Bron: Cadmagazine Juni 2013-4 - 'Actemium gooit plant-design over andere boeg' door Rob Sman

 

Gelinkte producten: