INSPIRE

Autodesk® heeft een toepassing op Autodesk® AutoCAD® Map 3D, Autodesk® AutoCAD® Civil 3D en Autodesk Infrastructure Map Server ontwikkeld die de INSPIRE standaarden ondersteunt.

 

Wat is INSPIRE?

De Europese richtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, toegang en uitwisseling van plaatsgebonden gegevens in Europa te verbeteren. Met plaatsgebonden gegevens bedoelen we administratieve grenzen, kadastergegevens, ligging van leidingen en andere industriële netwerken.
In België bestaat de organisatiestructuur uit het Coördinatie Comité INSPIRE, het INSPIRE nationaal contactpunt, en het INSPIRE-forum. Deze structuur wordt vastgelegd tussen de drie gewesten en de federale staat.

 

Autodesk maakt geografische data vindbaar, uitwisselbaar en beschikbaar

 

INSPIRE en Autodesk®

Autodesk® is betrokken bij het tot stand komen van de standaarden en diensten, waarop INSPIRE zich baseert, die nodig zijn voor de uitwisseling van de plaatsgebonden gegevens. De implementatie (van de uitwisselingsstandaarden) is terug te vinden in de producten Autodesk® AutoCAD® Map 3D, Autodesk® AutoCAD® Civil 3D en Autodesk Infrastructure Map Server, zodat deze producten kunnen gebruikt worden in een geografische data-infrastructuur (GDI, soms ook wel SDI genoemd in het Engels). Sleutelwoorden zijn een betere vindbaarheid (via kwalitatieve metadata en zoekdiensten), uitwisselbaarheid (via de harmonisatie van geografische gegevens) en beschikbaarheid (via netwerkdiensten en laagdrempelige toegang).

 

Voor wie is het bedoeld?

Naast provincies en gemeenten, kunnen ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW's, lokale politie, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en onderwijsinstellingen met hun Autodesk® AutoCAD® Map 3D, Autodesk® AutoCAD® Civil 3D en Autodesk® Infrastructure Map Server toegang hebben tot de geografische informatie van de GDI, zodat deze kunnen bijdragen tot het uitwisselen van geografische gegevens die op hun beurt leiden tot efficiëntere beleidsvoering.

 

Als u tot één van bovenstaande groepen hoort en / of toegang nodig heeft tot geografische informatie van de GDI, contacteer ons dan vrijblijvend.