Hoe start ik morgen met BIM

 

Velen van ons gebruiken vandaag een CAD oplossing om tekeningen te maken, zodat bouwkundige ontwerpen en projecten inzichtelijk worden. Meer nog, de tekeningen zijn ook essentieel om ervoor te zorgen dat alles correct uitgevoerd wordt. In de praktijk zien we echter dat toch vele fouten maar pas zichtbaar worden als we in de uitvoeringsfase bezig zijn.
Maar hoe komt het dat er dan toch nog zoveel fout gaat tijdens de uitvoering van het project?

 

Een van de redenen is dat we nog veel op dezelfde manier plannen maken als vroeger. De tekenplank is vervangen door een CAD station, maar in wezen wordt op dezelfde manier gewerkt. Aanzichten, snedes en detailleringen worden los van elkaar getekend. Hoeveelheden worden nog regelmatig bepaald door met schaallatten tekeningen op te meten en in Excel de totalen te berekenen. Visualisaties zijn tijdrovend of duur. En ze worden niet altijd opnieuw gemaakt als er wijzigingen zijn in het project. Projecten worden ook complexer. We moeten rekening houden met een wetgeving die snel verandert. Opdrachtgevers zijn steeds nauwer betrokken bij het project. Deadlines voor opleveringen zijn bijna niet meer haalbaar.

 

 

 

Ingebruikname van BIM in de toekomst

BIM heeft nog veel potentiële gebruikers in het verschiet. Hoewel de markt aan het verbeteren is, vormen strakke projectplanningen en -budgetten een continu risico voor architecten, aannemers,... tot het punt waar marges niet verder omlaag kunnen.
Om hun concurrentiepositie te behouden en meer omzet te realiseren, bekijken bouwbedrijven de mogelijkheid om het standaardgebruik van de BIM-structuur voor conflictsignalering, coördinatie tussen vakgebieden en planning uit te breiden.

 

 

Van start met Autodesk Revit LT

Met behulp van de Autodesk® AutoCAD® Revit LT™ Suite kunnen we een groot deel van de problemen oplossen. De Autodesk® AutoCAD® Revit LT™ Suite geeft u meer ruimte en tijd om bezig te zijn met de bouwkundige problemen van het project, dan bezig te zijn met de CAD technische uitdagingen.

Het is een technologie waarvan u op de hoogte moet zijn, omdat het u zal helpen om competitief te blijven. Deze suite bevat een Autodesk® AutoCAD LT® en een Autodesk® Revit LT™ en sluit aan op uw bestaande manier van werken.
Één zaak willen we alvast voor u duidelijk stellen, u hoeft niet om te schakelen naar 3D. In Autodesk® Revit LT™ werkt u in 2D aanzichten, snedes en detailleringen zoals u dat vroeger ook deed. Door de verschillende zichten aan elkaar te linken, krijgt u als resultaat een 3D model. Als u wijzigingen doorvoert in een bepaald zicht dan zullen de andere zichten en het 3D model zich ook mee aanpassen. Alleen dit zorgt er al voor dat er heel veel fouten uitgesloten worden. Omdat u nu ook over een 3D model beschikt, kan u hieruit ook hoeveelheden opvragen. En als het model wijzigt, dan worden de hoeveelheden mee aangepast.

De Autodesk® AutoCAD® Revit LT™ Suite geeft u de mogelijkheid om ontwerpwijzingen of andere aanpassingen door te voeren waarbij het bouwkundig model up-to-date blijft, zowel in 2D als in 3D. Andere partijen krijgen sneller inzicht in het project omdat de communicatie eenvoudiger en duidelijker wordt. Hierdoor worden fouten of probleemsituaties sneller zichtbaar en heeft u de mogelijkheid om het project beter bouwrijp te maken.

Het is ook mogelijk om na verloop van tijd Autodesk® Revit LT™ verder door te laten groeien naar de Autodesk® Architecture, Engineering & Construction Collection. Hiermee kan u dan verder werken met Autodesk® Revit. Dus ook naar de toekomst toe is Autodesk® Revit LT™  een veilige investering.

 

Revit bibliotheek

Om u een extra zetje te geven stellen we ook een gratis bibliotheek ter beschikking met Nederlandse content zoals wanden, kozijnen, deuren, …  zodat u onmiddellijk van start kan gaan. We raden u aan om ook een opleiding te volgen, zodat u snel op de rit bent. Dit kan bij verschillende geautoriseerde partners in Nederland die, naast een gedegen productkennis, ook advies geven in het uitrollen van BIM in uw organisatie.