Gebruikt u al BIM in uw bouwprojecten? 75% van de aannemers die BIM gebruiken rapporteert een positief ROI.

Inleiding

75% van de aannemers die BIM gebruiken rapporteert een positief ROI. Dit blijkt uit de recente studie SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling. Dit informatieve rapport, geschreven door McGraw Hill Construction (MHC), een Amerikaans informatieplatform voor de bouwindustrie, verschaft een diepgaande analyse van de wereldwijde groei van het gebruik van BIM.
Voor dit rapport baseert MHC zich op een online enquête, afgenomen bij 727 aannemers in tien verschillende landen: Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS). In dit artikel geven wij u een overzicht van de belangrijkste conclusies uit het rapport.

 

BIM Wereldwijd

Het gebruik van BIM kent sinds enkele jaren een sterke groei, gedreven door grote privébedrijven en overheden die de typische BIM-voordelen zoals snellere, meer beheersbare afwerking van projecten en betrouwbaardere kwaliteit en kost willen institutionaliseren. De vereisten van Amerikaanse, Engelse en andere overheidsentiteiten om BIM te implementeren in hun aanbestedingen, demonstreren hoe toonaangevende opdrachtgevers een sleutelrol kunnen spelen door het stellen van specifieke doelen. Hierdoor worden bouwbedrijven uitgedaagd om BIM-technologieën  te gebruiken om die doelen te kunnen behalen en overtreffen, waardoor steeds meer mensen en bedrijven in de globale bouwindustrie vertrouwd raken met BIM-processen. Zo is als resultaat bijvoorbeeld het gebruik van BIM in de VS omhoog geschoten van 28% tot 71% tussen 2007 en 2012, en er wordt verwacht dat het VK en andere regio’s een vergelijkbare dramatische groei zullen kennen. In Noord-Amerika heeft het BIM-gebruik van aannemers (74%) sinds kort dat van architecten (70%) ingehaald, en deze groep is meer en meer de sturende kracht aan het worden bij het opdrijven van innovatie, meting en toegevoegde waarde van BIM-processen.

 

Rendement op investering (ROI) voor BIM

75% van alle ondervraagde aannemers geeft een positieve ROI aan op hun investeringen in BIM. Hoewel er nog geen standaardmethode is om ROI op BIM te meten (in tegenstelling tot ROI op projecten, waarvoor meer gestandaardiseerde methodes bestaan), geeft het merendeel van de aannemers aan dat ze de ROI op hun BIM-investeringen tussen 10% en 25% schatten.
De resultaten per land ziet u in het diagram. Uit deze resultaten blijkt dat elke regio unieke maatstaven heeft die als belangrijk worden beschouwd, en naar andere factoren kijkt dan de andere regio’s om ROI’s te berekenen.

  • Japanse, Franse en Duitse aannemers rapporteren het hoogste ROI op hun BIM-investeringen, terwijl Zuid-Korea, het VK en de VS achterlopen op alle andere regio’s.
  • Financiële maatstaven als lagere kosten, hogere winstmarges en hogere productiviteit worden meestal beschouwd als de belangrijkste categorie om ROI op BIM-investeringen te meten, gevolgd door maatstaven over het projectuitvoeringsproces, zoals minder aanvragen voor informatie, minder ongeplande veranderingen, meer klanttevredenheid en minder verstoringen in hun bouwprojecten.
  • 60% van de aannemers gaf aan dat verdere uitbreiding van de visualisatiemogelijkheden van BIM-software volgens hen de grootste positieve impact zou hebben op hun BIM ROI. De collaboratieve aard van BIM-projecten komt hier duidelijk naar voor: betere visualisatiemogelijkheden zorgen voor vlottere en duidelijkere communicatie tussen alle betrokken groepen in een project.

MHC vraagt in zijn jaarlijkse studies reeds sinds 2009 aan BIM-gebruikers om hun BIM ROI in te schatten. In deze gegevens zijn er consistente patronen te zien:

  • Bedrijven tonen in hun eerste jaren van BIM-gebruik vaak een negatief of break-even ROI. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven, voor wie het langer duurt om de initiële kosten van software- en hardware-aankoop, het opleiden van personeel en de ontwikkeling van inhoud en bedrijfsprocessen te absorberen.
  • Aannemers bereiken over het algemeen sneller een positief ROI dan ontwerpers, omdat zij over het algemeen meer profiteren van de directe financiële voordelen van BIM (minder faalkosten, hogere winstmarge, … ).
  • De gebruikers die het meest betrokken zijn met BIM, gebaseerd op hun expertise, aantal jaren van ervaring en niveau van BIM-implementatie, rapporteren ook het hoogste BIM ROI.

 

De voordelen van BIM

In de enquête kregen de aannemers een lijst van 15 voordelen voorgeschoteld, waarbij hen gevraagd werd een top 3 op te stellen.
In alle ondervraagde regio’s werd de impact van BIM op het verminderen van fouten en nalatigheden als topvoordeel gekozen. Het verminderen van fouten en nalatigheden heeft ook invloed op andere voordelen, zoals minder nood aan herwerking, lagere bouwkosten en verminderde projectduur. Zo heeft BIM een positieve invloed op het hele projectproces.

Het inzetten van BIM om samenwerking met opdrachtgevers en ontwerpbureaus te verbeteren scoorde ook hoog bij 35% van de aannemers. Dit resultaat benadrukt de toenemende trend naar meer integratie tussen alle projectleden, een van de belangrijkste trends gedreven door model-georiënteerde projecten zoals BIM.

Voordelen gerelateerd aan bedrijfsontwikkeling scoorden ook steeds goed. Het aanwinnen van nieuwe projecten, het aanbieden van nieuwe diensten en het onderhouden van bestaande klantenrelaties werden als topvoordelen gekozen door 10 à 20% van alle aannemers.

Enkele voordelen zijn nog aan een opmars bezig, zoals meer veiligheid en snellere doorlooptijden van workflows en goedkeuringsprocessen.

 

 

BIM All The Way - Het sleutelbelang van betrokkenheid op BIM ROI

Hoe meer bedrijven betrokken zijn met BIM, hoe beter ze in staat zijn om de vruchten van hun investering te plukken en een sterk ROI te realiseren. MHC ontwikkelde een zogenaamde “BIM Engagement Index” om de ‘BIM-betrokkenheid’ te meten van elke deelnemer aan het onderzoek, gebaseerd op hun ervaring, expertise en het percentage van BIM-projecten waaraan zij werken.

Een analyse van de onderzoeksresultaten in functie van het niveau van BIM-betrokkenheid van de deelnemers, toont een duidelijk zakelijk voordeel bij hogere niveaus van betrokkenheid:

  • Onder de aannemers met het hoogste niveau van betrokkenheid, rapporteert de helft een zeer positief ROI (hoger dan 25%). Voor het laagste niveau is dat slechts 11% van de aannemers. Meer dan een derde van de aannemers met het laagste betrokkenheidsniveau rapporteren een negatief of break-even ROI, terwijl dat voor de aannemers met hoge betrokkenheid slechts 10% is.
  • BIM zorgt voor een significante vermindering van dure herwerkingskosten voor 40% van de aannemers met het hoogste niveau van betrokkenheid, vergeleken met slechts 28% op het laagste niveau.

Conclusie

BIM is aan een wereldwijde opmars bezig. Niet enkel omdat steeds meer bouwbedrijven, architecten, ingenieurs en ontwerpers er de voordelen van inzien, maar ook omdat de implementatie van BIM in (grote) bouwprojecten steeds vaker een vereiste is van opdrachtgevers, om kosten en tijdsduur in de perken te houden.

De voornaamste voordelen van BIM zijn het vermijden van fouten en nalatigheden, betere coördinatie en communicatie tussen alle projectleden en de mogelijkheid om nieuwe projecten aan te trekken.

De belangrijkste factor voor een goed ROI op BIM-investeringen is betrokkenheid. Om succesvol mee te doen in het ‘BIM-verhaal’, is het cruciaal om actief in te zetten op BIM. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de bedrijven die de grootste voordelen genieten van de implementatie van BIM, net die bedrijven zijn die BIM het vaakst inzetten bij hun projecten, het meeste ervaring opdoen en de meeste expertise ontwikkelen. Bedrijven tonen in hun eerste jaren van BIM-gebruik vaak negatief of break-even ROI, terwijl 90% van bedrijven met een hoge betrokkenheid een positief ROI rapporteren. Om de initiële investeringsdrempel te overwinnen en uw succes te verzekeren, is het dus van fundamenteel belang om als bedrijf voluit voor BIM te gaan.

 

 

Bron: McGraw Hill Construction (2014). SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling.

Volledige versie gratis beschikbaar op deze webpagina.