Autodesk® Digital Prototyping

 

Marktpartijen zijn vandaag de dag op zoek naar innovatieve producten met een verhoogde kwaliteitsga­rantie en een verlaagde onder­houdskost.

De belangstelling voor duurzame, kwaliteitsvolle product­en is dan ook enorm toegenomen. Autodesk® helpt zijn klanten, die ac­tief zijn in de maakindustrie, bij het ontwikkelen van die innovatieve producten, met duurzaamheid en kostefficiëntie in het achterhoofd. De oplossingen van Autodesk® mak­en het mogelijk voor ontwerpers om meer gefundeerde beslissingen te nemen in belangrijke fases in het ontwerp- en productieproces.

 

Digital Prototyping

Digital Prototyping is voor Autodesk® fundamenteel in hun aanpak. Een digitaal prototype is een digitale simulatie van een product dat kan worden gebruikt om vorm, maat en functioneren te testen. Door gebruik te maken van een digitaal prototype kunnen producenten het reële prestatievermogen van een ontwerp testen alvorens het wordt gebouwd. Dit maakt dat producten kwali­tatiever worden geproduceerd, kosten drastisch worden verlaagd en de nood aan dure, fysieke prototypes afneemt.

 

Productkwaliteit verhogen, onderhoudskost verlagen

Ontwerpers kunnen met behulp van de Digital Prototyping-technologie en de geïntegreerde analysetools in Autodesk® Inventor®-software, verschillende ontwerpscenario's met elkaar vergelijken. Door een toetsing van het digitaal prototype aan de productspecificaties, is het maken van gefundeerde keuzes over materiaaltypes en standaard machineonderdelen eenvoudiger dan ooit. Op die manier verhoogt de kwaliteit van de producten waarbij een verlaagd onderhoudsinterval gegarandeerd wordt.

 

 

Materiaalgebruik optimaliseren

Materiaal is één van de belangrijk­ste kosten voor producenten, zeker gezien de recente prijstoename van alledaagse grondstoffen als staal en koper. Stijgende kosten vor­men een belangrijke drijfveer voor producenten om hun materiaalver­liezen te verminderen. De uitdag­ing is dit materiaalverlies in kaart te brengen en te verminderen in de vroegste fase van het ontwerpproces. Door Digital Prototyping te implementeren, kunt u niet enkel simuleren hoe een nieuw ontwerp zal functioneren, maar ook begrijpen hoe het ontwerp best ge­optimaliseerd wordt en zelf experi­menteren met nieuwe materialen.

 

Fysieke prototypes reduceren

Door Digital Prototyping te gebruik­en om het reële prestatievermogen te visualiseren en simuleren kunnen producenten het aan­tal dure fysieke prototypes vermin­deren. Hierdoor daalt het algemene kostenplaatje aanzienlijk.

De Digital Prototyping-oplossing van Autodesk® omvat een aantal tools die gebruikt kunnen worden om een compleet digitaal proto­type te bouwen vanaf de conceptuele fase en doorheen het hele productieproces: Autodesk® Showcase®, Autodesk® Inventor®, Autodesk® AutoCAD® Mechanical, Autodesk® AutoCAD® Electrical, en Autodesk® Vault. Door gebruik te maken van de Autodesk®-ontwerpoplossingen kan er een duidelijk antwoord worden geboden op de sterk toegenomen vraag naar du­urzame, kwaliteitsvolle producten. Om deze moeilijke periode door te komen, en om er nadien versterkt uit te komen, is het streven naar een doorgedreven kwaliteit dan ook een juiste reflex.

 

Vraag een offerte of meer informatie aan