BIM voor Infra

 

Dat de verschillende producten van Autodesk® samenwerken doorheen de cyclus van een infrastructuur project, kunnen we het best aantonen aan de hand van een realistisch scenario. We doen dit door in een nieuwbouwproject de verschillende fases door te lopen van planning, detailontwerp, ontwerp, constructie en beheer.
 

 

 

Planning

In de planningsfase wordt de bestaande data verzameld en geanalyseerd om een ideale projectlocatie te selecteren.  Op basis hiervan wordt een verkavelingsplan gemaakt. Gecombineerd met de bestaande situatie en de ontwerpen van de architect wordt het plan gevisualiseerd, hierdoor ontstaat in een vroeg stadium inzicht in het uiteindelijk plan.

 

Voor- en detailontwerp

Om aan te vangen met het detailontwerp is een digitale terreinmeting noodzakelijk om de wegen en ondergrondse infrastructuur aan te kunnen sluiten op de bestaande situatie. Vervolgens worden wegen en rioleringen ontworpen rekening houdend met gestelde ontwerpcriteria. Met de nodige analyses wordt berekend of de riolering voldoet aan de lokale standaarden. Tenslotte zal een realistische visualisatie van het totaalontwerp voor een goed communicatiemiddel zorgen tussen de verschillende betrokken partijen.

 

Constructie

Tijdens de bouwfase wordt de planning aangestuurd vanuit één gezamenlijke omgeving waarbij op een dynamische wijze rekening wordt gehouden met verschillende projectfases en bijbehorende tijdsschema's. Hierbij worden cruciale momenten tijdens de uitvoering inzichtelijk en kan op een duidelijke manier worden gecommuniceerd met alle projectmedewerkers.

Beheer

Voor het beheer worden de intelligente gegevens uit het model, as built, opgenomen in de GIS database, waarbij intelligente beheerdata kan worden onderhouden en gerapporteerd.
 

 

Wilt u graag meer weten over wat de BIM-oplossingen van Autodesk kunnen betekenen voor uw onderneming? Vul het onderstaande contactformulier in en wij zullen vrijblijvend contact met u opnemen.