Autodesk License Compliance

Inzet of gebruik van niet-geregistreerde software brengt steeds meer risico’s met zich mee voor bedrijven. De BSA (Business Software Alliance) ontvangt hierover meer dan 460 meldingen per maand van klokkenluiders. De gevolgen voor bedrijven: hoge kosten voor boetes en het verplicht kopen van alle software waarvoor een oneigenlijke licentie geïnstalleerd is. Nog veel kostbaarder is de reputatieschade en negatieve pers.

Op deze pagina vindt u informatie en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat u uw Autodesk-software op een legale, veilige manier gebruikt, zodat u onnodige risico’s en onaangename verrassingen kunt vermijden.

Let wel: hoewel wij er steeds naar streven om de inhoud van deze pagina zo accuraat en volledig mogelijk te houden, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig up-to-date is. Autodesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan het licentiebeleid. We raden u aan om voor alle zekerheid steeds de Softwarelicentieovereenkomst (Software License Agreement) te raadplegen.

Dat kunt u hier doen:

 

 

(De Engelstalige versie wordt steeds als de juridisch correcte versie beschouwd.)

 


 

Wat is ongeoorloofd gebruik van software?

Alle legale software wordt verstrekt met een licentie. Dit geldt zowel voor software die aangeschaft is voor gebruik op één computer of op een netwerk van toestellen, als voor software die reeds voorgeïnstalleerd is op een systeem. Wanneer u de gebruiksvoorwaarden van de licentie schendt, maakt u ongeoorloofd gebruik van de software.

De gebruiksvoorwaarden van uw Autodesk-software vindt u terug in de Softwarelicentieovereenkomst (in het Engels: Software License Agreement). Raadpleeg dus steeds de licentieovereenkomst om te weten welke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw Autodesk-software!

Enkele voorbeelden van ongeoorloofd gebruik zijn:

  • Bijkomende kopieën maken van software die u legitiem heeft aangekocht en deze gebruiken op meer computers dan toegestaan is in de licentieovereenkomst.
  • Illegale toegang verkrijgen tot beschermde software, ook gekend als “cracking” of “kraken”.
  • Namaaksoftware verspreiden of kopiëren.
  • Software voorinstalleren op computers zonder bijhorende softwarelicentie.

 

Kan ik mijn Autodesk-softwarelicentie verkopen of overdragen?

Wanneer u Autodesk-software aankoopt, koopt u in feite een licentie om de software te gebruiken. Voor of tijdens de installatie van Autodesk-software moet u akkoord gaan met de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende software (de “Software License Agreement” of “Softwarelicentieovereenkomst”). Dat document bepaalt wat u wel en niet mag doen met uw licentie.

Over het algemeen is het niet toegestaan om Autodesk-software te verhuren, uit te lenen, leasen, verkopen, in sublicentie te geven, of op enige andere manier over te dragen naar enig andere persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Gelieve voor specifieke gebruiksvoorwaarden de Softwarelicentieovereenkomst te raadplegen van de desbetreffende Autodesk-software waar u een licentie op hebt genomen.

 

Kan ik toestemming verlenen aan anderen om mijn Autodesk-softwarelicentie te gebruiken?

De Softwarelicentieovereenkomst laat enkel gebruik toe door u, het individu of de juridische entiteit die de software heeft aangekocht en die bij Autodesk geregistreerd staat als de gebruiker. De Softwarelicentieovereenkomst staat niet toe dat derde partijen (inclusief bedrijven die met u geaffilieerd zijn!) gebruik maken van uw licentie zonder schriftelijke toestemming van Autodesk.

Indien u hierover vragen heeft, raden we u aan om contact op te nemen met ons of met uw geautoriseerde Autodesk-reseller.

 

Mag ik mijn Autodesk-softwarelicentie waar ook ter wereld gebruiken?

Over het algemeen mag u de software enkel gebruiken in het land waarin u het heeft aangekocht, tenzij...

Voor bepaalde Autodesk-software kunnen er andere territoriale beperkingen gelden. Raadpleeg altijd de Softwarelicentieovereenkomst en gebruikersdocumentatie van uw specifieke Autodesk-software om u ervan te verzekeren dat u de software op een legale manier inzet.

 

Mogen educatieve versies of studentenversies van Autodesk-software gebruikt worden voor commerciële doeleinden?

Neen, zowel educatieve versies als studentenversies mogen niet worden gebruikt voor enige enige commerciële of professionele doeleinden, commerciële opleidingen of andere doeleinden met winstoogmerk.

Daar staat dan weer tegenover dat studenten, leerkrachten en academische instituten verder helemaal gratis gebruik kunnen maken van Autodesk-software. Ze mogen deze gratis licenties enkel niet inzetten om commerciële winst te maken.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden om Autodesk-software gratis te gebruiken voor educatieve doeleinden? Leer er hier meer over: Autodesk Education Community

 

Mag ik een bijkomende kopie maken van mijn Autodesk-software voor gebruik op andere locaties dan mijn gebruikelijke werkplaats?

Voor bepaalde Autodesk-softwareprogramma’s, indien u een zogenaamde “stand-alone” of “individuele” licentie bezit (een licentie aangekocht voor installatie en gebruik op één computer), mag u mogelijk één kopie van de software installeren op een tweede computer die zich niet op uw gebruikelijke werkplaats bevindt.

Deze toelating is steeds onderworpen aan territoriale beperkingen, en aan enige andere voorwaarden die in de Softwarelicentieovereenkomst staan, zoals onder andere:

  • de tweede computer mag geen server zijn en moet eigendom zijn van of geleased worden door de geregistreerde licentiehouder (over het algemeen is dat de werkgever),
  • de bijkomende kopie van de software mag enkel gebruikt worden voor werk wanneer u niet op uw gebruikelijke werkplaats bent,
  • de bijkomende kopie mag enkel gebruikt worden door dezelfde werknemer die de software op het werk gebruikt,
  • de bijkomende kopie mag niet tegelijkertijd gebruikt worden met de originele kopie.

Zoals steeds raden we u aan om de Softwarelicentieovereenkomst van uw specifieke Autodesk-software te raadplegen om te weten welke toelatingen en beperkingen er van toepassing zijn. U kunt mogelijk genieten van bijkomende toelatingen wanneer uw software gedekt is door een onderhoudsplan of abonnement. Gelieve contact op te nemen met ons of met uw geautoriseerde Autodesk-reseller voor meer informatie over deze bijzondere toelatingen.

 

Twijfelt u of uw Autodesk-licenties helemaal correct worden ingezet binnen uw onderneming? Vraag dan een gratis License Check aan, waarbij we een analyse uitvoeren van de Autodesk-licenties binnen uw onderneming en u adviseren over het aantal werkplekken waarop u deze kunt inzetten.

 

 

 

Indien u verder nog vragen heeft over het correcte gebruik van Autodesk-licenties, kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren via het formulier hieronder.

Contact